Vår filosofi

Green Footprint anser att konsumtionen skall göras med eftertanke för att ge så liten miljöpåverkan som möjligt. Därför utvecklar och handlar vi med produkter som möjliggör en mer hållbar konsumtion.

Eftersom all handel ger en klimatpåverkan är det för Green Footprint en självklarhet att klimatkompensera för de utsläpp vi orsakar. Läs mer under Klimatkompensation.

Med attraktiva priser hoppas vi att så många som möjligt ska välja det hållbara alternativet.

Vårt motto: Det ska inte kosta mer att bry sig om miljön.