Klimatkompensation

För Green Footprint är det en självklarhet att kompensera för de klimatutsläpp vi orsakar och stödjer därför utvecklandet av småskaliga biogasanläggningar i Vietnam.