Bambu

Bambu är ett av de mest användbara växttyper som står mänskligheten till buds med en mängd olika användningsområden. Bambun kallas för naturens eget stål pga dess hårdhet. Trots det kan man även göra de mjukaste kläder av bambufiber. Nu har vi även tagit nästa steg med ett bambufiber som kan gjutas till vilka former vi vill och kan därmed ersätta många plastprodukter.

Att använda bambu som material har så klart stora miljöfördelar jämfört med den oljebaserade plasten men även jämfört med många andra grödor. Bambun som är ett gräs växer fort och kan skördas vart femte år. Genom sitt rotsystem säkerställer den sin egen återväxt och under sin tillväxtperiod behövs det inga gifter och ingen gödsling. Bambun är dessutom en av de mest effektiva växterna på att samla in och omvandla växthusgaser. Detta sammantaget gör bambun till en av de mest hållbara resurser vi har.